Ga naar hoofd inhoud

Een brede zorg op maat van het kind​

Elk kind is anders en uniek. Er zijn verschillen in interesse, tempo, talenten, karakter, …. Ze hebben allemaal andere vragen en hebben daarom ook recht op de nodige aandacht. 

Daarom is ons onderwijs afgestemd op alle kinderen. Iedereen krijgt de nodige  aandacht en wordt opgevolgd door de klasleerkracht en het zorgteam. Om een goed beeld te krijgen van alle kinderen hebben wij een degelijk kind- en  leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen we bij eventuele problemen tijdig bijsturen. Dit wordt besproken met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de ouders, de directie, het CLB en eventuele externe partners. 

De zorg is en blijft in handen van de klasleerkracht zelf. Het is de leerkracht die het kind en zijn noden goed kent en er bijgevolg ook het beste aan kan werken. 

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...