Ga naar hoofd inhoud

2021-2022

Ons team

Ons team zorgt er voor dat alles vlot verloopt binnen en tussen de beide scholen. Ons doel is elke dag opnieuw van onze school een aangename leef- en leeromgeving te maken.

Directie

Kleuterschool

De kleuterschool ligt tegenover de lagere school, Lyceumstraat 1. Het is geen apart postadres.

Klassen:

Lagere school

De lagere school, Kleuterweg 15, is het hoofdgebouw en postadres van De Schakel.


Klassen:

Kernteam

Het kernteam bepaalt mee de visie op vernieuwingen. Hier worden pedagogische studiedagen vastgelegd, personeelsvergaderingen voorbereid, projecten georganiseerd, de dagelijkse werking voorbereid.

 • Tine Schouteden, zorgcoördinator kleuterschool
 • Petra Daniëls, zorgcoördinator lagere school
 • Greet Braeken, directie
 • Conny Schepers, directie

 

Zorgteam

De zorgcoördinatoren organiseren met elke leerkracht zorgoverleg. Zij bepalen en verdelen de zorgwerking in de school en begeleiden de zorgleerkrachten die in de klassen aan de slag gaan.
Hiervoor overleggen de zorgcoördinatoren wekelijks met de CLB-medewerkers en maken begeleidingsplannen op voor leerlingen met hulpvragen.
Ook het multidisciplinaire overleg en de oudercontacten over deze leerlingen wordt door de coördinatoren georganiseerd.

De zorgleerkrachten doen de praktische uitwerking in de klas. In regel wordt de zorgwerking in de klas vormgegeven. In sommige gevallen wordt een groepje leerlingen buiten de klas ondersteund.

Sommige kleuters en leerlingen krijgen externe ondersteuning vanuit het M-decreet.
Deze hulp wordt geboden door personeelsleden van een school voor buitengewoon onderwijs. Ook deze ondersteuners overleggen met de zorgcoördinatoren.

De zorgwerking manifesteert zich op volgende terreinen:

 • Leermoeilijkheden
 • Socio-emotionele hulpvragen
 • Snel-lerenden, leerlingen die extra uitdagingen aankunnen

Zorgteam Kleuterschool:

 • Zorgcoördinatie:
  • Tine Schouteden
 • Zorgleerkrachten:
  • Mia Awouters
  • Mart Poelmans
  • Debby Callens

Zorgteam Lagere school:

ICT-medewerker

De opdracht van de ICT-medewerker is tweeërlei:

 1. Technische ondersteuning van hardware en software;
 2. Ondersteuning van het team:
  1. Omgaan met ICT-mogelijkheden;
  2. Ondersteuning op pedagogische vlak.

Bram Buyvoets.

Administratieve medewerkers

De administratieve medewerkers bevinden zich op het secretariaat in het hoofdgebouw, Kleuterweg 15.

Klusdienst

De man met de gouden handen en het gezonde verstand.

 • Godfried Peirsman

Vrijwilligers

Middagtoezicht kleuterschool:

 • Juf Bernadette Biatuszewski
 • Juf Monique Evens
 • Juf Onay Mihrace
 • Juf Mieke Christiaens

 

Middagtoezicht lagere school:

 • Juf Viviane Tulleners
 • Juf Wilhelmine Wienand

 

Busbegeleiding:

 • Juf Monique Evens

 

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...